๊Update » RTC Chiang Mai City Bus เปิดบริการเดินรถโดยสารเส้นทางสนามบินเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

RTC Chiang Mai City Bus เปิดบริการเดินรถโดยสารเส้นทางสนามบินเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

30 ธันวาคม 2023

รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus เปิดบริการเดินรถโดยสารเส้นทางสนามบินเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงการเดินทางโครงข่ายขนส่งมวลชน
.
เมื่อวันที่(29 ธ.ค.66) เวลา 16.30 น. ณ ลานจอดรถ RTC ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถโดยสารเส้นทาง สาย 24 สนามบินเชียงใหม่ – วันนิมมาน – ประตูช้างเผือก – ประตูท่าแพ – ตลาดดอกไม้ – ประตูเชียงใหม่ – เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8.00 – 21.00 น. ราคา 30 บาทตลอดสาย พิเศษ!! สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 20 บาท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น โดย บริษัท รีเจียนนอลทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) พร้อมกับผู้บริหารบริษัท RTC เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการและร่วมกันทดสอบนั่งรถโดยสารไปในเส้นทางที่กำหนด
.
โดยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมชี้แจงแนวนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งเชียงใหม่ (รถ-ราง-เรือบิน) ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ราชการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของภาคเอกชน บริษัท RTC ในการเข้ามาลงทุนและสนับสนุนภารกิจการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวนโยบายสำคัญเพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่ง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซท์และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่
.
ในการนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสำคัญๆ ในภาคเอกชนเพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำลังจะพัฒนาการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีสมัยมาใช้ เช่น ปรับปรุงพลังงานให้สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การชำระค่าบริการแบบ cashless ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบาย Smart City และเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
.

เชียงใหม่ #Chiangmai #รถบัส #การเดินทาง #เที่ยวเชียงใหม่ #รถเมล์ #ประตูท่าแพ #RTC #ChiangmaiCity #bus #ThapaeGate