North Live » Love Story – Taylor Swift [ Cover by Nina ] ลีลาของน้องฝึกงานของคลื่นเหนือนอร์ทเวฟวันสุดท้ายของการออนแอร์

Love Story – Taylor Swift [ Cover by Nina ] ลีลาของน้องฝึกงานของคลื่นเหนือนอร์ทเวฟวันสุดท้ายของการออนแอร์

21 ตุลาคม 2020

Cover เพลินๆร่ำลาชาวเชียงใหม่ในการฝึกงานวันสุดท้ายของน้องนีน่า ในช่วง Music Cover