Update » ตามรอยพ่อ กับคำว่าพอเพียง

ตามรอยพ่อ กับคำว่าพอเพียง

23 มีนาคม 2018

North variety

ตามรอยพ่อ กับคำว่าพอเพียง

เมื่อวานนี้(20/05/2560) เวลา 14.00 น. ทางอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ได้จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ “#ตามรอยพ่อ” กับคำว่าพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสนิกรได้ทราบถึง #แนวพระราชดำริและพระอัจฉริยะภาพ รวมถึงได้ร่วมระลึกถึง #พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร #ในหลวงรัชกาลที่๙ นอกจากนี้ยังมีจัดแสดง #สินค้าคุณภาพในชุมชน และมีการสาธิตการประดิษฐ์ #ดอกดารารัตน์ โดยจัดขึ้นที่ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น G อุทยานการคา้กาดสวนแก้ว ตั้งแต่วันที่ 20-21 พ.ค. เวลา 10.00-18.00 น. บรรยากาศสวยงามเปี่ยมด้วยความรู้ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ไปสัมผัสกันครับ

อุทยานการคา้กาดสวนแก้ว ได้จัดทำ ปฏิทินเพื่อเป็นของขวัญ ให้กับลูกค้าเป็นประจำ ทุกปีโดยในแต่ละปีจะมีแนวคิดที่
แตกต่างกันไป ซึ่งปฏิทินประจำ ปี 2560 มีแนวคิดเกี่ยวกับการไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ท้ังหมด12 อำเภอ โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอเรื่องราวน่าอศัจรรยใ์จของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพราะเราไม่เคยรู้เลยว่า #ทุกที่ที่เราเข้าไปนั้นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จมาก่อนหน้าเรามาเนิ่นนาน ทุกหม่บ้านมีโครงการในพระราชดำริมาดูแล ทุกหมู่บ้านอยู่กันด้วยความสงบ มีบ้านอยู่ มีที่ทำกิน มีคนเอาใจใส่ด้วยวิถีชีวิตแนวเศรษฐกิจ #พอเพียง ทุกหม่บู้านไม่มีคนจน และทุกหมู่บ้านส่งประกายความสุขใจแผ่มาถึงพวกเรา

การออกเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆ สร้างความเข้าใจในโครงการต่อเนื่องของพระองค์ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจและซาบซึ้งในคำว่า “#พระเจา้แผ่นดิน” พระเจ้าผู้ทรงพลิกฟ้ืนทั้งผืนแผ่นดินไทย ให้กลายเป็นแผ่นดินอันมีค่ายิ่งกว่าราคาของทองคำเพื่อเรา ประชาชนคนไทยทุกคน

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มีความตั้งใจอยากนำเรื่องราวเหล่าน้ีมาจัดทำ เป็น นิทรรศการ “ตามรอยพ่อ” กับคาว่า พอเพียง เพื่อบอกเล่าแบ่งปันความงดงามของวิถีชุมชน และให้ทุกคนเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อว่า ท่านทำอะไรไวใ้ห้พวกเราบ้าง และจนถึงวันที่ท่านไม่อยู่ลูกๆ ทุกคนจะยังอยู่ต่อไปได้ด้วยสิ่งที่พ่อได้ทำไว้และคำสอนของพ่อ

#คลื่นเหนือ #northwave10475
#northvariety

 

ชมภาพในแฟนเพจ North Wave 10475 ได้ที่…
https://www.facebook.com/pg/northwave10475/photos/?tab=album&album_id=2316204898603726