Update » การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง 2560

การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง 2560

5 มีนาคม 2018

วันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา เวลา 07.00-12.00 น. ได้มีการประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาข่วงสามกษัตริย์ โดยมีนายอุดม กาญจนประโชติ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการชมรมลานนา 39 ให้เป็นประธานจัดการประกวด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่

การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องนั้น ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบการจัดงาน ที่สืบต่อกันมา โดยอนุรักษ์วัฒนธรรมการขี่รถถีบกางจ้อง ซึ่งเป็นที่นิยมของสาวเชียงใหม่ในอดีตและเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของคนเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนชาวเชียงใหม่ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อร่วมกันประหยัดพลังงานและช่วยลดมลพิษ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แพร่หลาย

ในการประกวดครั้งนี้มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 51 คน นอกจากการปรพกวดแล้ว ยังมีการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาให้ได้ชมกันอีกด้วย

#คลื่นเหนือ #northwave10475 #northevent