Update » พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก

พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก

5 มีนาคม 2018

ในวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.09 น.

พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกจากวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกนามว่า ศรีเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยเคลื่อนขบวนแห่ออกจากประตูวัดไปตามถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกลางเวียงไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ จุดที่ตั้งบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เพื่อออกแห่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำสักการะ โดยมีการประดับตกแต่งขบวนแบบล้านนาอย่างสวยงามและครบครัน

สำหรับพิธีแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สรงน้ำพระรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

#คลื่นเหนือ #northwave10475 #northevent