Update » บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

23 มีนาคม 2018

THAI PATTANA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED


ย้อนกลับในช่วงปี พ.ศ. 2490 ที่ถือเป็นยุคแรกเริ่มของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถาบันประกันภัยหลายบริษัท และ “ไทยพัฒนาประกันภัย” ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคบุกเบิกนี้ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจรับประกันอัคคีภัยเป็นอันดับแรก ด้วยทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท

เริ่มแรก บริษัทฯ ของเราตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตร และต่อมาเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการประกันภัย เราจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ย่านสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขต 2 และในปี พ.ศ. 2517 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ อีกครั้งมาอยู่ ณ อาคารสมสุข ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านการเงินที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ ในยุคสมัยนั้น

ปัจจุบัน บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบการประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมประกันวินาศโดยถือนโยบายการบริการที่ดีตลอดมากว่า 70 ปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 234,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 4 หรือถนนนานาใต้ พร้อมด้วยมากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามนโยบาย “บริการเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วประเทศ”

สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่: 144/2 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทร: 053-820-782, 081-885-3600
โทรสาร: 053-279-459

ในยามที่เกิดอุบัติเหตุ สิ่งที่ท่านต้องการที่สุดในเวลานั้น คือ คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ซึ่งท่านไม่ต้องกังวลใจ เราได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับแจ้งเหตุพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านทั้ง 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ท่านจึงอุ่นใจได้ว่า จะมีเพื่อนคู่คิดร่วมไปกับท่านในทุกจังหวะของการเดินทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Home.aspx