๊Update » เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันต้อนรับกรีนซีซั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันต้อนรับกรีนซีซั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run”

26 พฤษภาคม 2024

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา “Chiang Mai Night Safari Family Run” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน พร้อมทั้งนักวิ่งกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า กิจกรรม “Chiang Mai Night Safari Family Run” จัดขึ้นเพื่อต้อนรับกรีนซีซั่น และเป็นครั้งแรกที่จัดในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพได้มีโอกาสร่วมสนุก และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย


สำหรับกิจกรรม “Chiang Mai Night Safari Family Run” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run, Family Run และ Fancy ในระยะทางการวิ่ง 4.1 กิโลเมตร และระหว่างเส้นทางวิ่งมีกิจกรรมการเก็บ RC ถ่ายภาพกับจุดเช็คอินที่ได้เตรียมไว้ 5 จุด เพื่อให้นักวิ่งได้ร่วมสนุก ในบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่นของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมทั้งนักวิ่งยังได้ชมสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางการวิ่งที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน และในกิจกรรมนี้มีนักวิ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน